menu
bel gratis 0800-2040
Basisverzekeringen
Aanvullende verzekering
Bereken uw premie
menu
bel gratis 0800-2040
Basisverzekeringen
Aanvullende verzekering
Bereken uw premie

Vergoedingen PMA zorgverzekering 2017

Ondergebracht bij Menzis

De PMA zorgverzekering is volledig ondergebracht bij Menzis. De vergoedingen en de verzekeringsvoorwaarden zijn gelijk aan de reguliere vergoedingen en de verzekeringsvoorwaarden van Menzis. Betaling van premie en uitbetaling van declaraties verlopen direct via Menzis.

Vergoedingen van de basisverzekering

De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. De globale vergoedingenwijzer van Menzis geeft een ruim overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen. U kunt de globale vergoedingenwijzer online inzien of downloaden.

Bekijk / download de globale vergoedingenwijzer »

Aan de globale vergoedingenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk ook de volledige verzekeringsvoorwaarden van Menzis »

Vergoedingen van de aanvullende verzekeringen

Dit overzicht is alleen bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Er kunnen voorwaarden en beperkingen gelden die hieronder niet zijn vermeld. Bekijk hiervoor de volledige verzekeringsvoorwaarden van Menzis »

Let op: Het overzicht geeft een globale omschrijving van de prestaties waarop u aanspraak kunt maken. In de volledige verzekeringsvoorwaarden van Menzis » kunnen bij de verschillende zorgvormen voorwaarden zijn opgenomen. U moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kunt u denken aan een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat uw zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat u voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Deze voorwaarden zijn niet in dit overzicht opgenomen maar kunt u vinden in de volledige verzekeringsvoorwaarden van Menzis ».

Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximum aantal behandelingen. Lees voor volledige informatie over de beperkingen de volledige verzekeringsvoorwaarden van Menzis ».

vergoedingen brochure

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekerings-
voorwaarden

Op alle basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen zijn de volledige verzekeringsvoorwaarden van Menzis van toepassing. U kunt deze online inzien of downloaden.

Bekijk / download de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Voordelig »

Bekijk / download de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis »

Bekijk / download de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Vrij »

Zoek vergoedingen

U kunt via de website van Menzis zoeken op vergoeding, behandeling of aandoening. Zo kunt u zien wat er via welke (aanvullende) verzekering door Menzis wordt vergoed.

Ga naar de website van Menzis om te zoeken »

Declareren

Declareren van vergoedingen kan op drie verschillende manieren. Per post, online met uw DigiD via mijnmenzis.nl of met de handige Menzis App.

Ingediende declaraties worden vaak al binnen enkele werkdagen uitbetaald.

Nieuw: declaratie-App

Overal waar u maar bent uw declaraties indienen via uw smartphone of tablet. Download de App en u kunt altijd en overal declareren.

hoeveel kunt u besparen?